Wykonane zlecenia

 • 2010 - Zarząd Miasta Tarnobrzeg - Przebudowa ul. Porucznika Józefa Sarny w Tarnobrzegu
 • 2010 - Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1124R rel. Knapy - Zachwiejów – Zarównie w zakresie budowy chodnika w m Knapy – Etap II
 • 2010 - Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1090R rel. Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zabrnie i Poręby Furmańskie – Etap II
 • 2010 - Tarnobrzeskie Wodociągi - Remont budynku administracyjno - laboratoryjnego
 • 2010 - Powiat Tarnobrzeg - Poprawa warunków i jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie
 • 2010 - Pilkington Polska - Rozbudowa i modernizacja Budynku Portierni
 • 2010 - Pilkington Polska - Remonty dróg i chodników na terenie zakładu
 • 2010 - KiZPS Siarkopol w likwidacji - Przebudowa wejścia do biurowca KIZPS Siarkopol oraz wykonanie elewacji północnej budynku
 • 2010 - Gmina Nowa Dęba - Roboty remontowe i modernizacyjne WCK i OSP w Tarnobrzegu
 • 2010 - Gmina Miejska Sandomierz, GW - DROKAM Piaseczno - Budowa ulicy Milberta w Sandomierzu
 • 2010 - Gmina Miejska Sandomierz - Usuwanie skutków powodzi na terenie miasta Sandomierz
 • 2009 - Rejon Dróg Miejskich - Rozbudowa ul. Kościuszki wraz z remontem ulic: Dominikańskiej, Dr Lilien i Szkolnej w Tarnobrzegu
 • 2009 - Zarząd Miasta Tarnobrzega, GW - PRD Tarnobrzeg - Przebudowa ulicy Kościuszki w Tarnobrzegu (kanalizacja deszczowa i część nawierzchni z kostki)
 • 2009 - Zarząd Miasta Tarnobrzega, GW - PRD Stalowa Wola - Budowa ulicy Przemysłowej w Tarnobrzegu (chodniki)
 • 2009 - Zarząd Miasta i Gminy Osiek - Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Osieku przy ul. Jagiellońskiej z ul. Słoneczna, ul. Jana Pawła II i ul. Partyzantów
 • 2009 - Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1090R relacji Trześń Grębów w zakresie budowy chodnika łączącego m Trześni i Sokolniki - EII i III;
  - Przebudowa drogi powiat nr 1093R relacji Tarnobrzeg – stacja kolejowa Grębów w zakresie budowy chodnika w m Furmany łączącego Szkołę z Kościołem;
  - Przebudowa drogi powiat nr 1090R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy chodnika w m Zabrnie i Poręby Furmańskie – Etap I;
  - Przebudowa drogi powiat nr 1115R rel. Grębów – Wydrza – Krawce w zakresie budowy chodnika w m Krawce i Wydrza – Etap I;
 • 2008/2009 - Pilkington AUTOMOTIVE - Budowa hali
 • 2008/2009 - ARP S.A. W-wa - Wykonanie projektu, przebudowa dachu, wykonanie elewacji byłej stołówki HSW
 • 2008 - Zarząd Miasta Tarnobrzeg - Remont trybuny północnej stadionu w Tarnobrzegu
 • 2008 - Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1090R relacji Trześń Grębów
 • 2008 - Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
  - Rem. dróg dojazdowych i pl. manewrowych oraz utwardzenie pl. postojowych, przył. kan. deszczowej przy Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej
 • 2007/2008 - Gmina Dwikozy - Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dwikozach
 • 2007/2008 - ARP S.A. W-wa - Budowa dwóch hal w Machowie
 • 2007 - Urząd Gminy Grębów - Budowa infrastruktury turystycznej
 • 2006 - Zarząd Miasta Tarnobrzega - Budowa Ronda, ul. Wyspiańskiego/Targowa w Tarnobrzegu
 • 2006 - Urząd Miejski w Sandomierzu - Budowa kan. deszczowej w ul. Ogrodowej w Sandomierzu
 • 2006 - Pilkington Polska - Budowa budynku socjalno - administracyjnego
 • 2005/2006 - Urząd Gminy Grębów - Budowa Domu Kultury w Grębowie
 • 2005 - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich - Budowa chodników wraz z poszerzeniem Jezdni w ciągu drogi woj. nr 765 w m. Osiek
 • 2005 - Gmina Sandomierz - Budowa ul. Kruczej w Sandomierzu
 • 2001 - Gmina Grębów - Wysypisko odpadów komunalnych dla gminy Grębów
 • 2000 - UM Tarnobrzeg
  - Remont miejsc postojowych przy ul. 1-go Maja w Tarnobrzegu
  - Modernizacja ul. Słonecznej w Tarnobrzegu
  - Wykonanie zatoki postojowej przy ul. Moniuszki w Tarnobrzegu
  - Kanalizacja deszczowa - ul. Wiejska w Tarnobrzegu
  - Wykonanie z materiałów Wykonawcy zabezpieczenia tynków, wentylacji mechanicznej i robót zewnętrznych – Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu
 • 2000 - Gmina Bojanów - Budowa szkoły podstawowej w Przyszowie – Zapuściu, stan surowy
 • 1998 - Gmina Cmolas, GW - BCJ Tarnobrzeg - roboty budowlano-montażowe krytej pływalni w gminie Cmolas
 • Budowa Inkubatora
 • Bychawa, Basen
 • PAP Shaper
 • Tarnobrzeg, Budowa trybuny północnej stadionu

Stolarka

 • 2006 - Spółdzielnia Mieszkaniowa Siarkowiec - Wymiana stolarki okiennej.
 • 2005 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze - Wymiana stolarki okiennej.
 • 2005 - Pilkington Automotive - Obudowa kabiny linii laminowania szkła – w tym stolarka.
 • 2004 - Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny - Wykonanie remontu w Szkole Podstawowej w Łoniowie.
 • 2004 - Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa - TSM – Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i AL.
 • 2003 - Urząd Gminy Cmolas - Budowa świetlicy Wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach Baranowskich, w tym stolarka PCV i AL.
 • 2003 - Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa - TSM – dostawa stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i AL.
 • 2003 - PZU Tarnobrzeg / BCJ - Wykonanie, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i AL.
 • 2002 - Urząd Gminy Cmolas - Budowa Szkoły w Ostrowach Baranowskich, w tym stolarka PCV i AL.
 • 2002 - Firma Budowlana Skobud Tarnobrzeg - Wykonanie, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i AL.
 • 2002 - Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa - Wykonanie i dostawa stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i AL.
 • 2002 - Urząd Gminy Cmolas - Wykonanie, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwi wejściowych do Domu Strażaka w Hadykówce.
 • 2001 - Urząd Gminy - Sala Sportowa wraz z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Domostawie – stolarka PCV.
 • 2001 - BGŻ Tarnobrzeg - Stolarka PCV.
 • 2001 - Urząd Gminy w Bełżycach - Basen Bełżyce – stolarka PCV.
 • 2001 - Zarząd Miasta Tarnobrzega - Obiekt szkolny w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 50 – stolarka PCV.
 • 2001 - Zarząd Miasta Tarnobrzega - Remont starej hali sportowej – OSIR Tarnobrzeg – stolarka PCV.
(C) 2009 - 2024 Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Tawo-Bis | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies